65-V Automotive Dual Buck LED Controller with SPI Interface - TPS92518HV-Q1

TPS92518HV-Q1 (正在供货)

65-V Automotive Dual Buck LED Controller with SPI Interface

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TPS92518, TPS92518-Q1, TPS92518HV, TPS92518HV-Q1 Dual Buck Evaluation Board with SPI Interface TPS92518EVM-878 评估模块和开发板
TPS92662-Q1 Six Channel Matrix Evaluation Module TPS92662EVM6-900 评估模块和开发板