ZHCABX5A July   2021  – August 2023 DLP470TE , DLP471TE , DLP471TP , DLP650TE , DLP660TE , DLP780TE , DLP781TE , DLP801XE , DLPC4420 , DLPC4422 , DLPC6540 , DLPC7540

 

  1.   1
  2.   2
Product Overview

TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。