TPS2001D (正在供货)

TPS2001D Current-Limited, Power Distribution Switches

TPS2001D Current-Limited, Power Distribution Switches  - TPS2001D
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS2001CDGNEVM-635 用于单通道限流 USB 配电开关的评估模块 TPS2001CDGNEVM-635 评估模块和开发板