SA556 双精度定时器 | 德州仪器 TI.com.cn

SA556 (正在供货)

双精度定时器

双精度定时器 - SA556
数据表
 

参数 与其它产品相比 定时器 IC

 
Frequency (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Iq (Typ) (uA)
Rating
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
SA556 NA556 NE556 SE556
0.1     0.1     0.1     0.1    
4.5     4.5     4.5     4.5    
16     16     16     16    
4000     4000     4000     2000    
Catalog     Catalog     Catalog     Military    
14PDIP     14PDIP
14SOIC    
14PDIP
14SO
14SOIC
14SSOP    
14CDIP    
-40 to 85     -40 to 105     0 to 70     -55 to 125    

特色工具和软件