CSD19531Q5A (正在供货)

100V 10mm2 SON5x6,CSD19531Q5A

100V 10mm2 SON5x6,CSD19531Q5A - CSD19531Q5A
 

描述

这款 100V,5.3mΩ,SON 5mm × 6mm NexFET 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低损耗。

顶视图

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 RθJA = 40°C/W,这是在一个厚度 0.06 英寸环氧树脂 (FR4) 印刷电路板 (PCB) 上的 1 英寸2,2 盎司 的铜过渡垫片上测得的典型值。 最大 RθJC = 1.0°C/W,持续时间 ≤100μs,占空比 ≤1%

特性

  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 雪崩额定值
  • 无铅端子镀层
  • 符合 RoHS 环保标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装

应用范围

  • 初级侧电信应用
  • 次级侧同步整流器
  • 电机控制

查看更多内容

参数 与其它产品相比 N 通道 MOSFET 晶体管

 
VDS (V)
Configuration
Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms)
IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A)
QG Typ (nC)
QGD Typ (nC)
Package (mm)
VGS (V)
VGSTH Typ (V)
ID, Silicon limited at Tc=25degC (A)
ID, package limited (A)
Logic Level
CSD19531Q5A CSD19531KCS CSD19532Q5B CSD19533KCS CSD19533Q5A CSD19534Q5A CSD19535KCS CSD19536KCS CSD19537Q3
100    100    100    100    100    100    100    100    100   
Single    Single    Single    Single    Single    Single    Single    Single     
6.4    7.7    4.9    10.5    9.5    15.1    3.6    2.7    14.5   
337    285    400    207    231    137    400    400    219   
37    38    48    27    27    17    78    118    16   
6.6    7.5    8.7    5.4    4.9    3.2    13    17    2.9   
SON5x6    TO-220    SON5x6    TO-220    SON5x6    SON5x6    TO-220    TO-220    SON3x3   
20    20    20    20    20    20    20    20    20   
2.7    2.7    2.6    2.8    2.8    2.8    2.7    2.5    3   
110    110    140    86    75    44    187    259    53   
100    100    100    100    100    40    150    150    50   
No    No    No    No    No    No    No    No    No