CSD18509Q5B 40V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD18509Q5B | 德州仪器 TI.com.cn

CSD18509Q5B (正在供货)

40V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD18509Q5B

40V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD18509Q5B - CSD18509Q5B
 

备选器件推荐

  • CSD18510Q5B  -  The CSD18510Q5B is a lower pin to pin alternative to the CSD18509Q5B

描述

这个 40V,1mΩ,SON5x6 NexFET™功率 MOSFET 的设计旨在追求以最大限度降低功率转换应用中的功率 损耗。

特性

  • 超低导通电阻
  • 低热阻
  • 雪崩额定值
  • 逻辑电平
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • SON 5mm × 6mm 塑料封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 N沟道MOSFET晶体管

 
VDS (V)
Configuration
Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms)
Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms)
IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A)
QG Typ (nC)
QGD Typ (nC)
Package (mm)
VGS (V)
VGSTH Typ (V)
ID, Silicon limited at Tc=25degC (A)
ID, package limited (A)
Logic Level
Rating
CSD18509Q5B
40    
Single    
1.7    
1.2    
400    
150    
17    
SON5x6    
20    
1.9    
299    
100    
Yes    
Catalog