CSD17484F4 CSD17484F4 30V N 通道 FemtoFET™ MOSFET | 德州仪器 TI.com.cn

CSD17484F4 (正在供货)

CSD17484F4 30V N 通道 FemtoFET™ MOSFET

 

描述

这款 99mΩ、30V N 沟道 FemtoFET™MOSFET 的设计经过了优化,能够最大限度地减小许多手持式和移动类应用的 尺寸。这项技术能够在替代标准小信号 MOSFET 的同时将封装尺寸减小 60% 以上。特性

 • 低导通电阻
 • 超低 Qg 和 Qgd
 • 低阈值电压
 • 超小型封装尺寸(0402 外壳尺寸)
  • 1.0mm × 0.6mm
 • 超薄
  • 高度为 0.2mm
 • 集成 ESD 保护二极管
  • 额定值 > 4kV HBM
  • 额定值 > 2kV CDM
 • 无铅且无卤素
 • 符合 RoHS 标准

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 N沟道MOSFET晶体管

 
VDS (V)
Configuration
Rds(on) max at VGS=4.5 V (mOhms)
IDM, max pulsed drain current (Max) (A)
QG typ (nC)
QGD typ (nC)
Package (mm)
RDS(on) typ at VGS=2.5 V (Typ) (mOhm)
VGS (V)
VGSTH typ (V)
Logic level
Rating
CSD17484F4 CSD13381F4 CSD13383F4 CSD15380F3 CSD17382F4
30     12     12     20     30    
Single     Single     Single     Single     Single    
128     180     44     1460     67    
18     7     27     1.6     14.8    
0.92     1.06     2     0.216     2.1    
0.075     0.14     0.6     0.027     0.63    
LGA 1.0x0.6mm     LGA 1.0 x 0.6mm     LGA 1.0 x 0.6mm     LGA0.6x0.7     LGA 1.0 x 0.6mm    
125     170     53     2220     67    
12     8     10     10     10    
0.85     0.85     1     1.1     0.9    
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    

设计工具