CSD25481F4 P 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD25481W4 | 德州仪器 TI.com.cn

CSD25481F4 (正在供货)

P 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD25481W4

P 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD25481W4 - CSD25481F4
 

Applications

 • Laptop
 • Tablet
 • Cell phone
 • Battery charger

描述

这款 90mΩ,20V P 通道 FemtoFET™MOSFET 的设计经过了优化,能够最大限度地减小许多手持式和移动类应用的 尺寸。这项技术能够在替代标准小信号 MOSFET 的同时将封装尺寸减小 60% 以上。

特性

 • 超低导通电阻
 • 超低 Qg 和 Qgd
 • 高运行漏极电流
 • 超小封装尺寸(0402 外壳尺寸)
  • 1mm x 0.6mm
 • 超薄
  • 最大高度 0.35mm
 • 集成型静电放电 (ESD) 保护二极管
  • 额定值 > 4kV 人体放电模式 (HBM)
  • 额定值 > 2kV 充电器件模型 (CDM)
 • 无铅且无卤素
 • 符合 RoHS 环保标准

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 P 通道 MOSFET 晶体管

 
VDS (V)
VGS (V)
Configuration
Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms)
Rds(on) Max at VGS=2.5V (mOhms)
Rds(on) Max at VGS=1.8V (mOhms)
Id Peak (Max) (A)
Id Max Cont (A)
QG Typ (nC)
QGD Typ (nC)
QGS Typ (nC)
VGSTH Typ (V)
Package (mm)
Rating
CSD25481F4 CSD25480F3 CSD25483F4 CSD25484F4 CSD25485F5
-20     -20     -20     -20     -20    
-12     -12     -12     -12     -12    
Single     Single     Single     Single     Single    
105     159     245     109     42    
175     260     390     180     70    
800     840     1070     825     250    
-10     -10.4     -6.5     -22     -31    
-2.5     -1.7     -1.6     -2.5     -5.3    
0.913     0.7     0.96     1.09     2.7    
0.153     0.1     0.16     0.15     0.56    
0.24     0.26     0.25     0.35     0.67    
-0.95     -0.95     -0.95     -0.95     -0.95    
LGA 0.6x1.0     LGA 0.6x0.7     LGA 0.6x1.0     LGA 0.6x1.0     LGA 0.8x1.5    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog