CSD25481F4 (正在供货)

P 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD25481W4

P 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD25481W4 - CSD25481F4
 

Applications

 • Laptop
 • Tablet
 • Cell phone
 • Battery charger

描述

这款 90mΩ,20V P 通道 FemtoFET™MOSFET 的设计经过了优化,能够最大限度地减小许多手持式和移动类应用的 尺寸。这项技术能够在替代标准小信号 MOSFET 的同时将封装尺寸减小 60% 以上。

特性

 • 超低导通电阻
 • 超低 Qg 和 Qgd
 • 高运行漏极电流
 • 超小封装尺寸(0402 外壳尺寸)
  • 1mm x 0.6mm
 • 超薄
  • 最大高度 0.35mm
 • 集成型静电放电 (ESD) 保护二极管
  • 额定值 > 4kV 人体放电模式 (HBM)
  • 额定值 > 2kV 充电器件模型 (CDM)
 • 无铅且无卤素
 • 符合 RoHS 环保标准

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 P 通道 MOSFET 晶体管

 
VDS (V)
VGS (V)
Configuration
Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms)
Rds(on) Max at VGS=2.5V (mOhms)
Rds(on) Max at VGS=1.8V (mOhms)
Id Peak (Max) (A)
Id Max Cont (A)
QG Typ (nC)
QGD Typ (nC)
QGS Typ (nC)
VGSTH Typ (V)
Package (mm)
CSD25481F4 CSD25480F3 CSD25483F4 CSD25484F4 CSD25485F5
-20    -20    -20    -20    -20   
-12    -12    -12    -12    -12   
Single    Single    Single    Single    Single   
105    159    245    109    42   
175    260    390    180    70   
800    840    1070    825    250   
-10    -10.4    -6.5    -22    -31   
-2.5    -1.7    -1.6    -2.5    -5.3   
0.913    0.7    0.96    1.09    2.7   
0.153    0.1    0.16    0.15    0.56   
0.24    0.26    0.25    0.35    0.67   
-0.95    -0.95    -0.95    -0.95    -0.95   
LGA 0.6x1.0    LGA 0.6x0.7    LGA 0.6x1.0    LGA 0.6x1.0    LGA 0.8x1.5   

特色工具和软件