BQ24081-Q1 (正在供货)

1A 单芯片锂离子和锂聚合物汽车充电器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charger BQ24081EVM 评估模块和开发板